Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam

Địa chỉ: 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội.

Tel: 043.8234264 /046.2531367/ 069.552583

Website: http://btlsqsvn.org.vn

Email: trangtindt@yahoo.com.vn

Mở cửa các ngày trong tuần, trừ ngày thứ 2, thứ 6

Sáng: từ 8 giờ - 11 giờ 30 phút

Chiều: từ 13 giờ - 16 giờ 30 phút