Giờ mở cửa - Tham quan miễn phí
Từ 08h00 đến 16h30 từ thứ Ba đến thứ Bảy (hàng tuần)
Số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Xem bản đồ
Đăng ký tham quan
Bộ Công an tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
       Quán triệt sự chỉ đạo của Trung ương, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 107-KH/ĐUCA, ngày 27/12/2018 của Đảng ủy Công an Trung ương, sáng ngày 21/2/2019 Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
      
      
Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị chủ trì Hội nghị.

 

<Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị giới thiệu đại biểu
>

       Tại Hội nghị, GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp giới thiệu chuyên đề.
 

<GS. TS Hoàng Chí Bảo tại buổi nói chuyện>

       Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo lợi ích và hạnh phúc của nhân dân, đồng thời quan tâm đến việc phát huy vai trò làm chủ nhân dân. Người khẳng định: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì quý bằng nhân dân… Trong xã hội không gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ lợi ích của nhân dân”. Lịch sử Công an nhân dân Việt Nam cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng và những đóng góp của các tầng lớp nhân dân đã quyết định thắng lợi của công tác Công an trong mọi giai đoạn cách mạng.

       GS.TS Hoàng Chí Bảo đã phân tích và nêu những nét lớn trong cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, nổi bật là tình cảm “yêu nước thương dân”, suốt đời gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân. Đồng thời nhấn mạnh, phong cách mẫu mực của Hồ Chí Minh là nhất quán giữa nói và làm, mà hiệu quả lớn nhất là làm sao mang lại được cho nhân dân cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

 

<Quang cảnh Hội nghị
>
 
       Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện nay phải trở thành nhu cầu, tình cảm, tư tưởng của mỗi một người, của mỗi tổ chức, mỗi cơ quan; biến việc học tập, làm theo Bác là một nhu cầu văn hóa, không còn là cuộc vận động mang tính chất hành chính. Học Bác phải trở yếu tố tự giác, thúc đẩy nội tâm bên trong của mỗi con người.

       Hội nghị học tập chuyên đề là một trong những hoạt động thiết thực và có ý nghĩa nhằm gắn kết với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.


 
<Bài Khôi Nguyễn - Ảnh Nguyễn Long - Bảo tàng CAND>