Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn cuộc đời và sự nghiệp cách mạng