Hoạt động nổi bật
Giờ mở cửa - Tham quan miễn phí
Từ 08h00 đến 16h30 từ thứ Ba đến thứ Bảy (hàng tuần)
Số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Xem bản đồ
Đăng ký tham quan
Chủ đề 2: Công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975)
Công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc

            Hiệp định Genève được ký kết, lực lượng Công an nhân dân ở miền Bắc cùng với toàn Đảng, toàn dân bước vào công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội.

            Công an nhân dân nhanh chóng ổn định tình hình an ninh trật tự, triển khai các biện pháp đấu tranh với kế hoạch hậu chiến của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đặc biệt, Công an nhân dân ở miền Bắc đã giành được những thắng lợi to lớn trong cuộc chiến tranh gián điệp biệt kích của đế quốc Mỹ.

            Trong hai lần đế quốc Mỹ leo thang mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc, Công an nhân dân vừa bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, vừa khắc phục hậu quả do máy bay địch ném bom bắn phá.

            Cán bộ, chiến sĩ, học viên các trường trong lực lượng Công an không quản hy sinh, lên đường chi viện vì miền Nam ruột thịt, nỗ lực đánh thắng giặc Mỹ, thống nhất nước nhà.
 
An ninh miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước

            Trong điều kiện đất nước chia cắt hai miền, lực lượng An ninh miền Nam chuyển từ hoạt động công khai sang bí mật. Vượt qua sự truy lùng gắt gao của bộ máy tình báo, gián điệp Mỹ - ngụy dày đặc, An ninh miền Nam nhanh chóng củng cố tổ chức, phát triển lực lượng, bảo vệ vững chắc cơ sở cách mạng, triển khai các hoạt động điệp báo, lần lượt đánh bại âm mưu của Mỹ-ngụy trong các chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, “chiến tranh cục bộ”…

            Trong cuộc Tổng tiến công mùa xuân năm 1975, An ninh miền Nam vừa bảo vệ, dẫn đường, vừa trực tiếp tham gia các mũi tiến công, tiếp quản các mục tiêu.
Thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, non sông thu về một mối, lực lượng Công an cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tiến lên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.