Hoạt động nổi bật
Giờ mở cửa - Tham quan miễn phí
Từ 08h00 đến 16h30 từ thứ Ba đến thứ Bảy (hàng tuần)
Số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Xem bản đồ
Đăng ký tham quan
Chủ đề 3: Công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1975 - 1986)
           Sau ngày giải phóng, lực lượng Công an nhanh chóng ổn định tình hình trật tự an ninh: tổ chức trình diện, học tập, cải tạo đối với ngụy quân ngụy quyền; giải quyết các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; đấu tranh với âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Đặc biệt, với Kế hoạch CM12, lực lượng Công an đã dập tắt chiến lược “chiến tranh phá hoại nhiều mặt” của tổ chức “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam” do Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh và Trần Văn Bá cầm đầu.
          Những thành tựu to lớn của lực lượng Công an góp phần ổn định vững chắc tình hình an ninh trật tự, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng, cải tạo xã hội hủ nghĩa, tạo tiền đề tích cực, thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.