Hoạt động nổi bật
Giờ mở cửa - Tham quan miễn phí
Từ 08h00 đến 16h30 từ thứ Ba đến thứ Bảy (hàng tuần)
Số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Xem bản đồ
Đăng ký tham quan
Chuẩn bị chu đáo cho Hội thảo về phụ nữ Công an nhân dân
      Sáng 22-2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thảo khoa học “Phụ nữ Công an nhân dân – Những chặng đường lịch sử” tổ chức cuộc họp để báo cáo công tác chuẩn bị Hội thảo. 

      Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

      Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy Công an nhân dân (CAND) (11-3-1948 – 11-3-2018); tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác Phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Hội Phụ nữ Bộ Công an (8-3-1983 – 8-3-2018), Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ Công an đã đề xuất Tổng cục Chính trị CAND báo cáo Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 289/KH-BCA-X11 ngày 10-10-2017 về tổ chức Hội thảo khoa học “Phụ nữ CAND – Những chặng đường lịch sử”.
 

<Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu tại Hội thảo phụ nữ CAND>

      Để thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thảo, Tổng cục Chính trị CAND đã chỉ đạo Hội Phụ nữ Bộ Công an và các đơn vị chức năng có liên quan chuẩn bị các nội dung, điều kiện đảm bảo để tổ chức Hội thảo, đến nay công tác chuẩn bị cơ bản được hoàn thành. Theo đó, đã hoàn thành biên tập 59 báo cáo tham luận phục vụ in kỷ yếu Hội thảo; dự thảo chương trình, kịch bản điều hành Hội thảo; xây dựng kịch bản, sản xuất phóng sự “Phụ nữ CAND – Những chặng đường lịch sử”, chuẩn bị triển lãm ảnh phục vụ Hội thảo…

      Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thảo tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành các hoạt động để chuẩn bị Hội thảo được chu đáo, đúng kế hoạch đề ra; biên tập các báo cáo tham luận phục vụ in kỷ yếu Hội thảo sao cho nội dung các bản tham luận tránh trùng lặp, ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ các sự kiện, tư liệu, nhân vật trong từng giai đoạn lịch sử khác nhau.

      Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, Hội thảo khoa học “Phụ nữ CAND – Những chặng đường lịch sử” là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy CAND và 35 năm Ngày thành lập Hội Phụ nữ Bộ Công an; khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp của phụ nữ CAND trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND qua các thời kỳ cách mạng. 

      Sau Hội thảo, cần có kết luận cụ thể về những vấn đề đã đưa ra thảo luận để tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của Phụ nữ CAND thời kỳ mới

      Hội thảo khoa học "Phụ nữ CAND - Những chặng đường lịch sử" sẽ được tổ chức vào sáng 7-3.

 

<Theo cand.com.vn>