Hoạt động nổi bật
Giờ mở cửa - Tham quan miễn phí
Từ 08h00 đến 16h30 từ thứ Ba đến thứ Bảy (hàng tuần)
Số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Xem bản đồ
Đăng ký tham quan
Chuyên đề Bác Hồ với CAND
          Gần 100 hình ảnh hiện vật thể hiện sự quan tâm, giáo dục và rèn luyện đặc biệt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho lực lượng Công an từ khi mới ra đời và trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, cũng như những tình cảm sâu sắc mà các thế hệ cán bộ chiến sĩ dành cho vị cha già kính yêu. Đó là hình ảnh của Người trong những bài nói chuyện, hội nghị công tác của lực lượng Công an, những hình ảnh dung dị của Bác hòa mình trong đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ chiến sĩ, và những kỷ vật Người đã tặng lại cho lực lượng Công an, những món quà tinh thần có ý nghĩa động viên sâu sắc, kịp thời, tiếp thêm sức mạnh cho mỗi cán bộ, chiến sĩ trong công tác và chiến đấu.