Hoạt động nổi bật
Giờ mở cửa - Tham quan miễn phí
Từ 08h00 đến 16h30 từ thứ Ba đến thứ Bảy (hàng tuần)
Số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Xem bản đồ
Đăng ký tham quan
Chuyên đề Quan hệ hợp tác quốc tế
          Thực hiện đường lối mở của Đảng và Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân đã mở rộng quan hệ hợp tác đa phương, đa diện, đa chiều với lực lượng an ninh, cảnh sát của nhiều quốc gia. Hoạt động hợp tác quốc tế của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần ổn định tình hình an nình trật tự trong khu vực và trên thế giới.
Phần trưng bày gồm hơn 70 hiện vật, phản ánh những mốc son quan trọng trong quan hệ hợp tác quốc tế của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước và các cơ quan an ninh, cảnh sát quốc tế tặng cho lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nhờ những đóng góp trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và cộng đồng các quốc gia trên thế giới.