Hoạt động nổi bật
Giờ mở cửa - Tham quan miễn phí
Từ 08h00 đến 16h30 từ thứ Ba đến thứ Bảy (hàng tuần)
Số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Xem bản đồ
Đăng ký tham quan
Cuốn sách “70 năm Công an nhân dân Việt Nam - những sự kiện lịch sử (1945 - 2015)”
Ngày 19 tháng 8 năm 1945, Công an nhân dân Việt Nam ra đời. 70 năm đồng hành cùng đất nước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lực lượng Công an luôn kiên định, vững vàng, nêu cao ý thức cảnh giác và tinh thần cách mạng tiến công, không quản ngại khó khăn, gian khổ, tận tụy vì công việc, sẵn sàng xả thân vì nước, vì lợi ích của Tổ quốc và hạnh phúc nhân dân. Trong suốt 70 năm qua, lực lượng Công an nhân dân luôn đem hết sức lực, tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

    Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015), Tổng cục Chính trị Công an nhân dân chỉ đạo Viện Lịch sử Công an tổ chức biên soạn cuốn sách “70 năm Công an nhân dân Việt Nam – những sự kiện lịch sử (1945 - 2015)”. Sự kiện lịch sử trong cuốn sách được lựa chọn từ hàng nghìn sự kiện lịch sử của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong 70 năm qua, phản ánh một cách khách quan, tính hệ thống, khá toàn diện bức tranh lịch sử 70 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển của Công an nhân dân Việt Nam, từ tháng 8/1945 đến tháng 8/2015.
 
 

Cuốn sách 70 năm Công an nhân dân, những sự kiện lịch sử (1945 –2015)
 
Cuốn sách được nhà xuất bản Công an nhân dân xuất bản năm 2016./.