Hoạt động nổi bật
Giờ mở cửa - Tham quan miễn phí
Từ 08h00 đến 16h30 từ thứ Ba đến thứ Bảy (hàng tuần)
Số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Xem bản đồ
Đăng ký tham quan
Cuốn sách “Một số hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Minh Hương”

Cuốn sách “Một số hình ảnh  về cuộc đời và sự  nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Minh Hương”

 

11..JPG

 

Cuốn sách Một số hình ảnh  về cuộc đời và sự  nghiệp cách mạng

của đồng chí Lê Minh Hương

 

Cuốn sách được Nhà xuất bản Công an nhân dân xuất bản năm 2016./.