Giờ mở cửa - Tham quan miễn phí
Từ 08h00 đến 16h30 từ thứ Ba đến thứ Bảy (hàng tuần)
Số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Xem bản đồ
Đăng ký tham quan
Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, khai thác thông tin, tài liệu nghiệp vụ
       Chiều 21/01/2019, tại Hà Nội, Cục Hồ sơ nghiệp vụ (HSNV) Bộ Công an tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác năm 2019. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

       Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ, sự phối hợp chặt chẽ của Công an các đơn vị, địa phương, lực lượng HSNV đã hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra, trọng tâm là: Công tác biên tập hồ sơ, tài liệu, cung cấp thông tin, tra cứu vân tay hiện trường, đối tượng... đã phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, các yêu cầu của cơ quan, tổ chức và công dân; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành công tác HSNV, gắn việc kiểm tra công tác hồ sơ với các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác điều tra, xử lý tội phạm; qua đó, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Công an các cấp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác hồ sơ.

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 
       Đã đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm thiểu các thủ tục trong công tác tiếp nhận yêu cầu, đăng ký hồ sơ; thực hiện có hiệu quả công tác ứng dụng tin học, chủ động rà soát, triển khai các danh mục cấp thiết của dự án sử dụng nguồn kinh phí đặc biệt. Triển khai kịp thời, kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan Cục và các đơn vị trong Cục theo tổ chức mới đi vào hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nội bộ đơn vị đoàn kết thống nhất, cán bộ, chiến sỹ có tinh thần trách nhiệm trong công việc và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao… Công tác hậu cần, phương tiện đảm bảo kế hoạch in ấn biểu mẫu, thẻ phiếu cũng như kế hoạch cấp phát, trang cấp phương tiện Hồ sơ Công an toàn quốc; công tác khai thác, lưu trữ HSNV; tàng thư căn cước can phạm cũng như việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ thông tin vào công tác quản lý, khai thác thông tin, tài liệu nghiệp vụ đã có nhiều đột phá và đã đạt được những kết quả nhất định.
 
       Đã tiếp nhận và xử lý kịp thời hơn 1.346.000 các loại yêu cầu tra cứu vân tay, cấp giấy xác nhận không tiền án, yêu cầu cấp lý lịch tư pháp và các yêu cầu chính sách xã hội.
 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng đơn vị cơ sở.
 
       Đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn công tác HSNV an ninh tại Công an 14 địa phương, hướng dẫn chuyên đề hồ sơ hiện hành, lưu trữ cho Công an 05 địa phương; ban hành văn bản hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương giải quyết hồ sơ, tài liệu và cử nhiều lượt cán bộ tham gia hướng dẫn các đơn vị nghiệp vụ tránh mất, thất lạc hồ sơ tài liệu, lộ lọt bí mật nhà nước sau khi sáp nhập, kiện toàn tổ chức mới; đã tổ chức đăng ký lại 1.781 hồ sơ cho các đơn vị Cảnh sát…
 
       Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu của Cục HSNV đạt được trong thời gian qua.
 
       Đồng tình và cơ bản nhất trí với phương hướng nhiệm vụ của Cục HSNV trong năm 2019, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị Cục HSNV tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về nhiệm vụ công tác công an năm 2019, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác HSNV năm 2019 của lực lượng Công an nhân dân. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác, hoàn thiện thể chế, tăng cường cơ sở chuyên sâu theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.
 

Các cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm  2018.

 
       Rà soát lại các văn bản pháp luật, tập trung tham mưu, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các hướng dẫn về công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ của lực lượng Công an sao cho phù hợp trong tình hình mới và thống nhất từ Bộ đến địa phương.
 
       Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các mặt công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân; tiếp tục cải cách hành chính trong tiếp nhận, xử lý, khai thác cung cấp thông tin, thống kê nghiệp vụ phục vụ kịp thời công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác chỉ huy chỉ đạo của lãnh đạo Công an các cấp và các yêu cầu khác.

       Chú trọng nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác HSNV; chuyển đổi cơ sở dữ liệu, củng cố, đồng bộ, thống nhất hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu từ Bộ đến địa phương; xây dựng, nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ đảm bảo an ninh, an toàn cơ sở dữ liệu, bảo mật thông tin trên đường truyền mạng tại cơ quan Hồ sơ. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn chuyên sâu cho Công an các đơn vị, địa phương; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh Công an nhân dân để lực lượng HSNV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2019./.


Cục HSNV triển khai công tác năm 2019.

 

<Theo bocongan.gov.vn>