Hoạt động nổi bật
Giờ mở cửa - Tham quan miễn phí
Từ 08h00 đến 16h30 từ thứ Ba đến thứ Bảy (hàng tuần)
Số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Xem bản đồ
Đăng ký tham quan
Di tích Nhà lưu niệm đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn
       Nơi đây là nơi đồng chí Trần Quốc Hoàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Bộ trưởng Bộ Công an ở và làm việc từ năm 1967 đến năm 1981. Tại đây đã diễn ra nhiều cuộc họp của Đảng đoàn và lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo, quyết định những vấn đề quan trọng, góp phần thắng lợi cuộc đấu tranh chống phản cách mạng và các loại tội phạm. Đặc biệt là làm thất bại âm mưu hoạt động của bọn gián điệp biệt kích, thời kỳ đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc nước ta.
 

<Những hiện vật còn lưu giữ tại nhà lưu niệm cố Bộ Trưởng Trần Quốc Hoàn>
 
- Địa chỉ: Bảo tàng Công an nhân dân, số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Mở cửa các ngày từ thứ 3 đến thứ 7 từ 8h đến 16h30. (Trừ chủ nhật và thứ hai)
- Liên hệ: Đội Tuyên truyền và giáo dục, Bảo tàng CAND. ĐT: 069.2343748
 
       Đồng chí Trần Quốc Hoàn tên thật là Nguyễn Trọng Cảnh, sinh ngày 23/1/1916 trong một gia đình dân nghèo ở xã Nam Trung, Nam Đàn, Nghệ An. Xuất thân trong một gia đình dân nghèo, sớm chịu ảnh hưởng của phong trào yêu nước trên quê hương Xôviết Nghệ Tĩnh, ngay từ tuổi niên thiếu, đồng chí đã tham gia tổ chức học sinh phản đế. Sau đó, đồng chí đã thoát ly gia đình đi làm phu mỏ chì Bôneng ở Lào; tại đây, đồng chí vừa lao động vừa tiếp tục hoạt động cách mạng. Tháng 3/1934, đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.
Cuối năm 1934, đồng chí bị thực dân Pháp bắt, kết án 8 tháng tù và 5 năm biệt xứ. Hết hạn tù, thực dân Pháp đưa đồng chí về quản thúc tại Hà Tĩnh. Năm 1936, đồng chí trốn ra Hà Nội tham gia hoạt động trong phong trào Mặt trận Dân chủ, làm tại nhiều báo công khai của Đảng ở Hà Nội trong thời gi/an này.

       Năm 1937, theo Chỉ thị của Đảng, đồng chí rút vào hoạt động bí mật, tham gia Thường vụ Thành uỷ làm Phó Bí thư rồi Bí thư thành uỷ Hà Nội. Bị địch truy lùng ráo riết, tháng 5/1940, đồng chí được Đảng điều động đi khỏi Hà Nội, công tác tại cơ quan in ấn của Đảng, phụ trách Trạm giao thông của Xứ uỷ Bắc Kỳ; tiếp đó phụ trách phong trào cách mạng hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

       Cuối năm 1940, đồng chí bị thực dân Pháp bắt lần thứ hai đưa về Hà Nội kết án 6 năm tù, 20 năm quản thúc và giam ở nhà tù Sơn La. Trong nhà tù, đồng chí vẫn tiếp tục hoạt động, được bầu làm Phó Bí thư rồi Bí thư Chi bộ nhà tù Sơn La.

       Sau khi Nhật đảo chính Pháp tháng 3/1945, đồng chí đã tham gia lãnh đạo tù chính trị ở nhà tù Sơn La đấu tranh buộc cai ngục phải trả tự do. Sau đó tổ chức đưa hơn 200 tù chính trị về xuôi an toàn, kịp thời cung cấp cán bộ cho phong trào cách mạng. Tháng 4/1945, đồng chí Trần Quốc Hoàn được Trung ương cử làm Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ trực tiếp tham gia chuẩn bị Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ.

       Sau thắng lợi của cách mạng tháng Tám và trong cuộc kháng chiến chống Pháp, đồng chí đã được giao nhiều trọng trách như Bí thư Liên khu uỷ II, Bí thư Liên khu uỷ X, Bí thư Đặc khu uỷ Hà Nội (1949 - 1952).

       Năm 1951, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 8/1952, được phân công làm Tổng Giám đốc Nha Công an Việt Nam, rồi làm Thứ trưởng Thứ Bộ Công an (2/1953), Bộ trưởng Bộ Công an (8/1953) cho đến tháng 2/1980.

       Năm 1960, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương và là Uỷ viên dự khuyết Bộ Chính trị. Năm 1972, đồng chí là Ủy viên chính thức Bộ Chính trị. Năm 1976, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng. Tháng 3/1980, được Trung ương cử vào Ban Bí thư Trung ương Đảng.

       Năm 1982, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được cử làm Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

       Đồng chí là Đại biểu Quốc hội từ khóa II đến khóa VII.

       Với hơn 30 năm trên cương vị Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hơn 20 năm tham gia Bộ Chính trị, đồng chí đã đem toàn bộ tâm huyết, sức lực và trí tuệ của mình cùng với Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đặc biệt trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí đã có đóng góp quan trọng, những cống hiến to lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức công cuộc bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trở thành một lực lượng vũ trang tin cậy, tuyệt đối trung thành  với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân./.