Giờ mở cửa - Tham quan miễn phí
Từ 08h00 đến 16h30 từ thứ Ba đến thứ Bảy (hàng tuần)
Số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Xem bản đồ
Đăng ký tham quan
Giá trị lý luận, thực tiễn cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”

Sáng 09/02/2023, Bộ Công an phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm khoa học “Giá trị lý luận, thực tiễn cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo buổi Tọa đàm.

 

 Dự tọa đàm có Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Ban, bộ, ngành, các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài lực lượng CAND…

 

<Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại tọa đàm>

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, khẳng định: Tọa đàm khoa học “Giá trị lý luận, thực tiễn cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự” được tổ chức sẽ làm sáng rõ hơn, quán triệt, lan tỏa giá trị tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư, đồng thời qua đó, không chỉ nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, chiến sĩ CAND, mà còn vận dụng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư vào thực tiễn công tác công an, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

 


<Các đại biểu phát biểu tham luận tại buối Tọa đàm>

< Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng >

 
<
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi Tọa đàm>

 Phát biểu tổng kết, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, để quán triệt sâu sắc những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng CAND, yêu cầu lực lượng CAND bất luận trong hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải luôn kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với CAND. Từng đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an, nhất là lãnh đạo, chỉ huy và người đứng đầu phải nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó nghiên cứu, cụ thể hóa bằng những chương trình hành động, kế hoạch công tác cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra, quyết tâm cao hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bộ trưởng nhấn mạnh, nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu, có tính nguyên tắc và cũng là lý do tồn tại của CAND là phải tập trung xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân. Do vậy, cấp ủy, tổ chức đảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và các kế hoạch, đề án của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an thực hiện Nghị quyết. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện để nêu cao ý chí chiến đấu; thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, coi đây là việc làm thường xuyên, trở thành tiềm thức trong trái tim, khối óc và hành động thực tế trong công tác, chiến đấu hằng ngày của mình

 
<Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm>

 

<Tin Ảnh Nguyễn Long - Bảo tàng CAND>