Hoạt động nổi bật
Giờ mở cửa - Tham quan miễn phí
Từ 08h00 đến 16h30 từ thứ Ba đến thứ Bảy (hàng tuần)
Số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Xem bản đồ
Đăng ký tham quan
GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC LỊCH SỬ
     

      Trong suốt 50 năm (1965 - 2015) được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng đoàn Bộ (Đảng ủy Công an Trung ương), lãnh đạo Bộ Công an, của các cấp ủy và lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các Cục, Vụ, Viện, Học viện, Trường và Công an các địa phương; các thế hệ cán bộ chiến sĩ làm công tác nghiên cứu lịch sử, bảo tàng truyền thống CAND liên tục phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và quyết tâm nỗ lực cao đã vượt qua khó khăn, gian khổ đưa công tác nghiên cứu lịch sử và bảo tàng truyền thống Công an ngày càng phát triển, đi vào nền nếp với những thành tích hết sức tự hào.Trong suốt 50 năm (1965 - 2015) được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng đoàn Bộ (Đảng ủy Công an Trung ương), lãnh đạo Bộ Công an, của các cấp ủy và lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các Cục, Vụ, Viện, Học viện, Trường và Công an các địa phương; các thế hệ cán bộ chiến sĩ làm công tác nghiên cứu lịch sử, bảo tàng truyền thống CAND liên tục phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và quyết tâm nỗ lực cao đã vượt qua khó khăn, gian khổ đưa công tác nghiên cứu lịch sử và bảo tàng truyền thống Công an ngày càng phát triển, đi vào nền nếp với những thành tích hết sức tự hào.Trong suốt 50 năm (1965 - 2015) được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng đoàn Bộ (Đảng ủy Công an Trung ương), lãnh đạo Bộ Công an, của các cấp ủy và lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các Cục, Vụ, Viện, Học viện, Trường và Công an các địa phương; các thế hệ cán bộ chiến sĩ làm công tác nghiên cứu lịch sử, bảo tàng truyền thống CAND liên tục phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và quyết tâm nỗ lực cao đã vượt qua khó khăn, gian khổ đưa công tác nghiên cứu lịch sử và bảo tàng truyền thống Công an ngày càng phát triển, đi vào nền nếp với những thành tích hết sức tự hào.