Hoạt động nổi bật
Giờ mở cửa - Tham quan miễn phí
Từ 08h00 đến 16h30 từ thứ Ba đến thứ Bảy (hàng tuần)
Số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Xem bản đồ
Đăng ký tham quan
Hội nghị giao ban công tác đảng, công tác chính trị Công an nhân dân năm 2021
      Ngày 07/12/2021, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban công tác đảng, công tác chính trị Công an nhân dân năm 2021 dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến đến điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.
 

<Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội nghị>


<Các đại biểu tham dự Hội nghị>

      Báo cáo đánh giá giá kết quả công tác đảng, công tác chính trị Công an nhân dân thể hiện, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong triển khai các chương trình, kế hoạch công tác do dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương đã chú trọng làm tốt công tác đảng, công tác chính trị và đạt được nhiều kết quả tích cực, đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ công tác.
 

<Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị điều hành tham luận tại Hội nghị>

      Nổi bật, đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân và công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong Công an nhân dân đối với công tác đảng, công tác chính trị. Thực hiện tốt công tác dân vận, công tác truyền thông và công tác quần chúng. Tổ chức tốt và duy trì các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong toàn lực lượng phù hợp, thích ứng với tình hình dịch Covid-19.

      Công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm đổi mới, đã ban hành, cụ thể hóa khung tiêu chí chấm điểm thi đua, tạo thuận lợi trong việc bình xét danh hiệu thi đua hàng năm, đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an và hướng về cơ sở; phát huy tốt vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác dân vận, xây dựng hình ảnh đẹp của Công an trong lòng nhân dân...

 

<Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị>


<Các đại biểu phát biểu tham luận tại các điểm cầu trực tuyến>

      Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá về kết quả các mặt công tác đảng, công tác chính trị, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng Công an nhân dân; đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả mà đơn vị, địa phương đã thực hiện. Các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác đảng và công tác chính trị thời gian qua và làm rõ nguyên nhân đối với những tồn tại, hạn chế đó. Qua đó, đưa ra các giải kháp khắc phục, kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị trong năm 2022 và thời gian tới...

      Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, công tác đảng, công tác chính trị có vị trí, vai trò rất quan trọng. Đây là một mặt công tác cơ bản của các cấp ủy đảng, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện và trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Công an nhân dân, bảo đảm giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao của đảng viên, cán bộ, chiến sỹ trong Công an nhân dân.

      Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu, thời gian tới, cấp ủy đảng, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa đối với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân. Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 21 của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.


<Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị>

      Tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và các đợt thi đua cao điểm sôi nổi trong toàn lực lượng Công an nhân dân; quán triệt, triển khai nghiêm túc quy định của Chính phủ, của Bộ về thi đua, khen thưởng, chú ý khen thưởng những tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp lập thành tích, chiến công xuất sắc, những địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi còn nhiều khó khăn, gian khổ, cấp cơ sở, Công an xã, thị trấn chính quy. Thường xuyên coi trọng công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ về vị trí, vai trò của công tác đảng, công tác chính trị; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với hoạt động này, bảo đảm công tác đảng, công tác chính trị đúng định hướng, có trọng tâm, trọng điểm, mang tính thuyết phục cao. Bám sát tình hình thực tiễn, chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong CAND phù hợp với từng đối tượng, từng nhiệm vụ. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh lễ tiết tác phong, văn hóa ứng xử, bảo đảm tính chính quy của lực lượng vũ trang, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an đẹp trong lòng nhân dân và ứng xử có văn hóa trong thực thi nhiệm vụ...
 

 
<Tin và ảnh Nguyen Long>