Hoạt động nổi bật
Giờ mở cửa - Tham quan miễn phí
Từ 08h00 đến 16h30 từ thứ Ba đến thứ Bảy (hàng tuần)
Số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Xem bản đồ
Đăng ký tham quan
Hội nghị quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị và thông tin thời sự quốc tế thời gian qua
         Sáng ngày 1/11/2023, tại Hội trường Bộ Công an, 44 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm Hà Nội, Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Nghị quyết số 41, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị và thông tin thời sự quốc tế thời gian qua.

            Hội nghị trực tuyến đến điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tại các điểm cầu...
 
<Toàn cảnh Hội nghị>
 
            Quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương 8, khoá XIII, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 2/10 đến ngày 8/10, tại Thủ đô Hà Nội, hội nghị đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15, ngày 10/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khoá XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Công tác cán bộ. Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đến Hội nghị Trung ương 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 9 khoá XIII. Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2022.
 
<Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII >
 
           Sau 7 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã hoàn thành chương trình đề ra. Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các tờ trình, báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao nội dung ý kiến tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị, thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ương...
Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết và kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 8, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 
<Các đại biểu tham gia Hội nghị>
 
           Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã thông báo thông tin thời sự quốc tế thời gian qua; Thiếu tướng Lê Huỳnh Quốc, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an đã thông tin những nội dung cơ bản Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.


<Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc thông báo thông tin thời sự quốc tế tại hội nghị>


<Thiếu tướng Lê Huỳnh Quốc, Phó Cục trưởng A04 thông tin những nội dung cơ bản Nghị quyết số 41 tại hội nghị>

 
            Theo đó, Nghị quyết đề ra mục tiêu tổng quát phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hoá kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước...
 
<Tin: Đỗ Hà, ảnh Q.Vinh>