Hoạt động nổi bật
Giờ mở cửa - Tham quan miễn phí
Từ 08h00 đến 16h30 từ thứ Ba đến thứ Bảy (hàng tuần)
Số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Xem bản đồ
Đăng ký tham quan
Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
      Chiều 17/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được truyền hình trực tuyến từ hội trường Bộ Công an đến điểm cầu 63 Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

      Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trực tiếp thông tin nhanh các nội dung của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị thừa ủy quyền của Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

      Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, lãnh đạo chủ chốt trong CAND kịp thời quán triệt, nắm vững những chủ trương, định hướng lớn của Đảng trên các lĩnh vực: đất đai, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kinh tế tập thể, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới.
 

<Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thông tin nhanh các nội dung của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII tại hội nghị>

      Tại hội nghị, đồng chí Lê Hải Bình đã thông tin về các nội dung của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ  đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và một số vấn đề quan trọng khác.
 

<Đại biểu dự hội nghị>

      Phát biểu kết thúc Hội nghị, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị đề nghị Đảng ủy Công an các đơn vị địa phương có hình thức phù hợp quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 5 đến cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trong đảng bộ; bám sát chỉ đạo của Ban tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, của CAND; chú trọng tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và sắp tới là kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV.
 

<Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và Công tác Chính trị phát biểu tại hội nghị>

      Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền kết quả các mặt công tác Công an, triển khai và kết quả thực hiện Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ trong CAND. Tuyên truyền hiệu quả việc thực hiện chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã; kết quả công tác xây dựng lực lượng và thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự. Tăng cường công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu lợi dụng tình hình để chống phá, xuyên tạc các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để Nhân dân phòng tránh. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền kết quả các phong trào thi đua, cuộc vận động trong CAND và kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kịp thời biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, lan tỏa thông tin tích cực, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND.

 
<Ảnh Nguyễn Long; Bài Bích Vân - Bảo tàng CAND>