Hoạt động nổi bật
Giờ mở cửa - Tham quan miễn phí
Từ 08h00 đến 16h30 từ thứ Ba đến thứ Bảy (hàng tuần)
Số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Xem bản đồ
Đăng ký tham quan
Hội thảo khoa học “75 năm Công an nhân dân xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
       Sáng ngày 30-7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “75 năm Công an nhân dân xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của lực lượng CAND cùng những thành tựu và cống hiến xuất sắc của lực lượng CAND qua 75 năm xây dựng và phát triển. Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đến các điểm cầu tại 63 Công an tỉnh, thành phố.
 

       Các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đại tướng GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng PGS.TS Nguyễn Văn Thành đồng chủ trì hội thảo. Cùng dự có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Đảng ủy Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí trong Đảng ủy Đảng ủy Công an Trung ương và đại diện lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo một số ban, bộ ngành, cơ quan Trung ương; các nhà khoa học, học giả trong và ngoài lực lượng CAND...
 
       
<Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội thảo>

       Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định “75 năm CAND xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là hoạt động khoa học, là hình thức sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giáo dục, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND; từ đó tiếp tục xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, củng cố niềm tin và phát huy sức mạnh của toàn lực lượng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

       Các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân luôn ghi nhớ, khắc sâu trong trái tim về hoài bão và lý tưởng cao đẹp “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi,” “lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình,” “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

       Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, những chiến công, truyền thống anh hùng, vẻ vang 75 năm qua của CAND Việt Nam là kết quả của lòng trung thành, đức hy sinh, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng của Đảng và mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.


<Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo>

       Lực lượng CAND luôn xứng đáng là “thanh bảo kiếm" của Đảng, là “lá chắn thép” xung kích bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Nhấn mạnh rằng, đất nước Việt Nam có cơ đồ như ngày hôm nay là công lao của toàn Đảng, toàn dân tộc, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của lực lượng CAND và một trong những yếu tố Việt Nam được sự yêu mến của bạn bè quốc tế, sự quan tâm của các nhà đầu tư là tình hình an ninh chính trị ổn định. Thường trực Ban bí thư chỉ rõ: Để luôn xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, lực lượng CAND phải chủ động hơn nữa nhận diện các nguy cơ, thách thức, xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại, hạn chế; tích cực đổi mới, tập trung lãnh đạo, đồng sức, đồng lòng, triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả, để có thể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Trước hết, phải giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với CAND -  yếu tố tiên quyết cho mọi thành công trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nhân tố quyết định để CAND trở thành lực lượng vũ trang trọng yếu, sắc bén, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

       Bên cạnh đó xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; tinh gọn về tổ chức, bố trí lực lượng theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; có bản lĩnh chính trị vững vàng, thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Phát huy tốt nhất hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy sau khi được sắp xếp kiện toàn, tinh gọn theo Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị. Giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, không để bị động, bất ngờ; chủ động nắm tình hình, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phân tích, đánh giá, dự báo chiến lược, sớm nhận diện các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

       Thường trực Ban Bí thư đề nghị đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,” thực chất là đẩy mạnh công tác dân vận trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, là công việc của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị và toàn lực lượng CAND.

       Cần phải nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa CAND với QĐND và các cấp, các ngành trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; mở rộng quan hệ đối ngoại, tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế...

       Hội thảo khoa học “75 năm Công an nhân dân xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là Hội thảo đặc biệt quan trọng có giá trị trên cả phương diện lý luận và thực tiễn, khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng trong việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

       Lực lượng CAND luôn xứng đáng là “thanh bảo kiếm" của Đảng, là “lá chắn thép” xung kích bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Nhấn mạnh rằng, đất nước Việt Nam có cơ đồ như ngày hôm nay là công lao của toàn Đảng, toàn dân tộc, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của lực lượng CAND và một trong những yếu tố Việt Nam được sự yêu mến của bạn bè quốc tế, sự quan tâm của các nhà đầu tư là tình hình an ninh chính trị ổn định. Thường trực Ban bí thư chỉ rõ: Để luôn xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, lực lượng CAND phải chủ động hơn nữa nhận diện các nguy cơ, thách thức, xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại, hạn chế; tích cực đổi mới, tập trung lãnh đạo, đồng sức, đồng lòng, triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả, để có thể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Trước hết, phải giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với CAND -  yếu tố tiên quyết cho mọi thành công trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nhân tố quyết định để CAND trở thành lực lượng vũ trang trọng yếu, sắc bén, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

       Bên cạnh đó xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; tinh gọn về tổ chức, bố trí lực lượng theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; có bản lĩnh chính trị vững vàng, thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Phát huy tốt nhất hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy sau khi được sắp xếp kiện toàn, tinh gọn theo Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị. Giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, không để bị động, bất ngờ; chủ động nắm tình hình, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phân tích, đánh giá, dự báo chiến lược, sớm nhận diện các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

       Thường trực Ban Bí thư đề nghị đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,” thực chất là đẩy mạnh công tác dân vận trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, là công việc của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị và toàn lực lượng CAND.

       Cần phải nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa CAND với QĐND và các cấp, các ngành trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; mở rộng quan hệ đối ngoại, tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế...

       Hội thảo khoa học “75 năm Công an nhân dân xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là Hội thảo đặc biệt quan trọng có giá trị trên cả phương diện lý luận và thực tiễn, khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng trong việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
 

<Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tham luận tại Hội thảo>

       Tại Hội thảo, các đại biểu là các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các nhà khoa học, các chức sắc tôn giáo, cán bộ, chiến sĩ CAND... đã phân tích, đánh giá mang tính chất điển hình, gắn với các giai đoạn lịch sử, các lĩnh vực công tác trong lực lượng Công an. Đồng thời, các đại biểu đã bổ sung nhiều thông tin, tư liệu quý báu về quá trình ra đời, sự phát triển, trưởng thành và không ngừng lớn mạnh của lực lượng CAND, khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của lực lượng CAND trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
    
<Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tham luận tại Hội thảo>


<Đồng chí Lê Hồng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Thường trực Toà án nhân dân tối cao phát biểu tham luận tại Hội thảo>


<Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội thảo>    

       Để Hội thảo đi vào thực tiễn, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Cục Khoa học, Chiến lược và lịch sử Công an phối hợp Công an các đơn vị, địa phương tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến tham luận, đóng góp của các đại biểu bổ sung, chỉnh lý, hoàn thiện lịch sử CAND; phối hợp với các đơn vị chức năng nghiên cứu những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác công an trong 75 năm qua để bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận CAND; xây dựng, hoàn thiện báo cáo kết quả Hội thảo theo chủ đề Hội thảo đã đề cập báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an trong thời gian tới. 

       Công an các đơn vị, địa phương chủ động tuyên truyền, quán triệt đến từng CBCS về truyền thống 75 năm lịch sử anh hùng, vẻ vang của lực lượng CAND, những kết quả đã đạt được trong 15 năm thực hiện Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với những phương pháp và hình thức phù hợp, lồng ghép với phong trào học tập Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, trong các hình thức sinh hoạt chính trị của đơn vị để từng CBCS thấm nhuần lý tưởng cách mạng, tự hào về thành quả của các thế hệ cha anh đi trước, ra sức, phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, năng lực công tác, phục vụ Đảng, phục vụ Nhân dân.


<Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo>    

       Một số hình ảnh Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan triển lãm “75 năm Công an nhân dân xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”:
<Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Triển lãm> <Nguyen Long - Bảo tàng CAND>