Hoạt động nổi bật
Giờ mở cửa - Tham quan miễn phí
Từ 08h00 đến 16h30 từ thứ Ba đến thứ Bảy (hàng tuần)
Số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Xem bản đồ
Đăng ký tham quan
Hội thảo khoa học cấp Bộ “Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân”
        Chiều 23/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân”. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; GS.TS Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh.
<Các đại biểu dâng hương tại Đài tưởng niệm của Học viện An ninh nhân dân><Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo>

        Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, với mục tiêu xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, thực sự là "thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhân dân, Hội thảo  được tổ chức có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hoàn thiện cả về lý luận và thực tiễn tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND nói chung và tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ nói riêng…

        Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Thiếu tướng PGS.TS Lê Văn Thắng Giám đốc Học viện An ninh nhân dân nêu rõ: trong thực tiễn, tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân đã trở thành ngọn đuốc soi đường, định hướng cho lực lượng Công an từng bước xây dựng, phát triển, đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, lực lượng Công an nhân dân luôn quán triệt, vận dụng một cách đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ để xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

 

<Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị; Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng Giám đốc Học viện An ninh nhân dân điều hành Hội thảo>

        Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến từ rất sớm. Trong bức thư gửi đồng chí Hoàng Mai năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phác họa ra những tiêu chí cần có ở người cán bộ, chiến sĩ Công an hết sức toàn diện. Từ đó về sau, trong nhiều bài nói, bài viết, bức thư gửi đến lực lượng Công an nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập một cách hệ thống, toàn diện về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân.
Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân, ngành Công an đã tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu, vận dụng tư tưởng của Người. Hội thảo góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về phương diện lý luận và thực tiễn.

        Các đại biểu báo cáo tham luận tại Hội thảo:


        Các đại biểu đã phân tích làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và xác định những vấn đề đặt ra. Nhiều kinh nghiệm quý báu đã được các đại biểu chia sẻ, qua đó giúp ngành Công an tiếp tục vận dụng tốt hơn, hiệu quả hơn tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mới.

        Tổng kết Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở Trung ương, các địa phương; các đồng chí trong và ngoài lực lượng CAND, đã chuẩn bị cho Hội thảo rất chu đáo, công phu; thấy rõ toàn vẹn giá trị tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và nhất là công tác cán bộ trong Công an nhân dân. Thứ trưởng nhấn mạnh vấn đề lấy con người làm trọng tâm, từ khâu tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng… nhất là với cán bộ lãnh đạo, cán bộ chỉ huy. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó trong tình hình mới.

 
<Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo>
 
 
 
<Nguyễn Long – Bảo tàng CAND>