Hoạt động nổi bật
Giờ mở cửa - Tham quan miễn phí
Từ 08h00 đến 16h30 từ thứ Ba đến thứ Bảy (hàng tuần)
Số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Xem bản đồ
Đăng ký tham quan
Hội thảo khoa học cấp Bộ “Quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030”
          Sáng ngày 25/10/2023, tại Hội trường lớn Bộ Công an, 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ “Quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030”. Hội thảo trực tuyến đến điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
<Đại biểu dâng hương tại nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội>
 
           Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị và Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân đồng chủ trì hội thảo.
Tham dự Hội thảo có đại diện các ban, bộ ngành Trung ương: Hội đồng lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh… các nhà khoa học và tác giả có bài viết tham gia Hội thảo; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương; đại biểu đại diện lãnh đạo đơn vị và đại biểu đại diện lãnh đạo phòng tham mưu công tác đảng và công tác chính trị các đơn vị trực thuộc Bộ.
Cùng tham dự còn có các đồng chí lãnh đạo Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an và Ban Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Công tác đảng, công tác chính trị và Học viện Chính trị Công an nhân dân; Trưởng Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ và Ban Công đoàn Công an nhân dân; giảng viên giảng dạy lý luận chính trị của các Học viện, trường Công an nhân dân…

 
<Toàn cảnh Hội thảo>
 
          Hội thảo nhằm nghiên cứu trên phương diện lý luận và thực tiễn để phân tích, làm rõ sự quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới một cách đồng bộ, toàn diện, có hệ thống.
 
<Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị phát biểu tại
Hội thảo>
 
<Các đại biểu tham dự Hội thảo>
 
           Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp, biện pháp có tính khả thi đối với việc quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030, thiết thực góp phần tăng cường sức chiến đấu, công tác của lực lượng Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

           Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học đã khái quát, phân tích, làm rõ giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với Công an nhân dân; phân tích, đánh giá thực trạng việc Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - thành tựu và kinh nghiệm.
 <Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội thảo>
 
          Đặc biệt, các đại biểu, nhà khoa học đã dự báo những yếu tố tác động, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp góp phần để Công an nhân dân quán triệt, thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dưới ánh sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Sáu điều Bác dạy lực lượng Công an nhân dân vẫn luôn là kim chỉ nam soi đường cho lực lượng Công an học tập và noi theo; nghiên cứu, học tập, áp dụng Sáu điều Bác dạy là giải pháp quan trọng xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

          Phát biểu tại hội thảo, Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy nhấn mạnh: “Hội thảo hướng đến chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt 3 vấn đề: học tập; quyết tâm thực hiện, làm theo; gương mẫu, đi đầu. Trong quá trình thực hiện 3 nhiệm vụ nêu trên, cần kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, chiến lược; “chống” là quan trọng, cấp bách”. Hội Thảo được nghe 11 ý kiến tham luận trong đó có 04 ý kiến là của các giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học uy tín nghiên cứu về lý luận chính trị Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 02 ý kiến đơn vị, địa phương; 03 ý kiến các đơn vị nghiệp vụ trọng điểm trong các lĩnh vực công tác nghiệp vụ; 01 ý kiến đơn vị đào tạo đại diện các trường; 01 ý kiến của Ban Thanh niên đại diện thế hệ trẻ Công an nhân dân khẳng định các giá trị cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh; các tham luận chỉ ra những cách làm hay, bài học kinh nghiệm... trong quá trình triển khai thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.
 
<Trung tướng, PGS.TS Pham Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại
Hội thảo>

 
           Phát biểu bế mạc Hội thảo Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã nêu Hội thảo thống nhất giá trị lý luận tư tưởng Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác dạy lực lượng Công an nhân dân luôn trường tồn, là ngọn đuốc soi đường cho mọi hoạt động của lực lượng công an; lực lượng Công an nhân dân luôn gương mẫu đi đầu, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội…
 
<Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị phát biểu bế mạc
Hội thảo
>

 
<Các đại biểu tham dự Hội thảo>
 
<Tin bài: Đỗ Hà, bảo tàng CAND; ảnh: M.Loan>