Giờ mở cửa - Tham quan miễn phí
Từ 08h00 đến 16h30 từ thứ Ba đến thứ Bảy (hàng tuần)
Số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Xem bản đồ
Đăng ký tham quan
HỘI THẢO - TẬP HUẤN NGÀNH DI SẢN VĂN HÓA NĂM 2018
       Từ ngày 04/10 đến ngày 06/8/2018, tại hội trường Diên Hồng, khu di tích Yên Tử, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội thảo - Tập huấn Ngành Di sản văn hóa năm 2018. Tham dự có Tiến sĩ Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn Hóa Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh; Tiến sĩ Trần Hữu Sơn - Chủ tịch Hội Văn Hóa dân gian Việt Nam; chuyên gia Yan Yan - Giám đốc bảo tang Wang Ye, Thẩm Quyến, Trung Quốc; chuyên gia Janr Gavan đến từ trường Đại học Quốc gia Úc cùng hơn 300 đại biểu và lãnh đạo đến từ hơn 200 đơn vị đại diện cho các khu di sản thế giới, bảo tàng, ban quản lý di tích, cán bộ phòng nghiệp vụ di sản văn hóa thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
 <Quang cảnh buổi khai mạc Hội thảo - Tập huấn - Ảnh Phạm Cao Quý>


       Hội thảo và Tập huấn năm nay đã tập trung trao đổi, thảo luận về những vấn đề như: Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; Đẩy mạnh việc phát huy giá trị di sản văn hóa thông qua việc xây dựng sản phẩm văn hóa gắn với đặc trưng của di tích và hiện vật bảo tàng; Thảo luận những vấn đề liên quan đến công tác bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc thiểu số với vấn đề phát triển sản phẩm du lịch; Bảo tồn di sản văn hóa trong sự phát triển…;Tham quan và học tập mô hình di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt tại khu Không gian văn hóa Trúc Lâm, thành phố Uông Bí.
 


<TS. Đặng Thị Bích Liên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
phát biểu tại Hội nghị -

Ảnh Phạm Cao Quý>
 

       Phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại Hội thảo - Tập huấn, TS. Đặng Thị Bích Liên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao những thành tựu Ngành Di sản văn hóa đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
 
       Để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đưa di sản trở thành nguồn lực quan trọng cho sự phát triển bền vững, Thứ trưởng đề nghị các cơ quan chuyên môn cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng yếu như:
 
       1. Tập trung rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính về di sản văn hóa để kiến nghị Quốc hội và Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Luật di sản văn hóa và các văn bản quy định chi tiết.
 
       2. Tiếp tục triển khai, hoàn thiện việc lập và điều chỉnh Kế hoạch quản lý, Quy chế bảo vệ, Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới theo quy định của Nghị định số 109/2017/NĐ-CP.
 
       3. Tập trung đầu tư xây dựng, triển khai các dự án về bảo tàng đã được xác định tại Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020.
 
       4. Triển khai hiệu quả Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam, giai đoạn 2017 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2493/QĐ-TTg ngày 22/12/2016; đồng thời nghiên cứu, đề xuất tiếp tục phát triển Đề án để triển khai ở những giai đoạn tiếp theo.
 
       5. Tiếp tục kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và xây dựng hồ sơ đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Phối hợp và tạo điều kiện cho nghệ nhân trong việc trình diễn và truyền dạy kỹ năng, bí quyết về di sản văn hóa phi vật thể.
 
       6. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội cho hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Phát huy vai trò của các chuyên gia, của nghệ nhân, của cộng đồng. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân vừa được trực tiếp tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, vừa được trực tiếp hưởng thụ thành quả do hoạt động này mang lại.
 
       7. Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức trưng bày bảo tàng, bảo đảm các yêu cầu: Tăng cường trưng bày hiện vật gốc; hạn chế việc sử dụng các tác phẩm hoặc tổ hợp nghệ thuật trong trưng bày để minh họa cho những nội dung trưng bày còn thiếu hoặc không có hiện vật gốc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trưng bày và các hoạt động chuyên môn khác; đa dạng hóa các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, trình diễn giới thiệu di sản văn hóa tại bảo tàng.
 
       8. Ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu khoa học, công nghệ trong bảo tồn, quản lý di sản văn hóa; khẩn trương số hóa cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa để lưu trữ và khai thác, phát huy giá trị, nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4”.
 
       9. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan hữu quan đối với việc kiểm tra, giám sát hoạt động hướng dẫn khách tham quan tại các khu di sản, tránh việc giới thiệu sai ý nghĩa, giá trị di sản.
 
       10. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa.
 

<Tiến sĩ Trần Hữu Sơn - Chủ tịch Hội Văn Hóa dân gian Việt Nam trao đổi tại Hội thảo
-
Ảnh Phạm Cao Quý>


<Chuyên gia Janr Gavan đến từ trường Đại học Quốc gia Úc trao đổi với các học viên tại buổi tập huấn -
Ảnh Phạm Cao Quý>
 

       Tham dự Hội thảo - Tập huấn năm 2018, ngoài việc được phổ biến những quy định mới của pháp luật về di sản văn hóa, cập nhật thông tin mới về quản lý và bảo vệ di sản văn hóa trong và ngoài nước…, các đại biểu và học viên còn có điều kiện trao đổi với các chuyên gia đến từ Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, các chuyên gia nước ngoài đến từ Trung Quốc, Úc… Ngoài ra các học viên cũng đã gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kiến nghị về những bất cập trong quy định hiện hành đối với điều kiện thực tiễn, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, qua đó nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội cho hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

       Một số hình ảnh tại Hội thảo - Tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2018:<Các đại biểu tham dự Hội thảo - Tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2018 chụp ảnh lưu niệm
- Ảnh Phạm Cao Quý>

 


 


 

<Học viên lớp tập huấn tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tại Khu di tích Yên Tử, Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, ngày 06/10/2018
-
Ảnh Phạm Cao Quý>>

 

 

<Khôi Nguyên - Bảo tàng CAND>