Hoạt động nổi bật
Giờ mở cửa - Tham quan miễn phí
Từ 08h00 đến 16h30 từ thứ Ba đến thứ Bảy (hàng tuần)
Số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Xem bản đồ
Đăng ký tham quan
Kết nối cộng đồng
Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tham quan, nghiên cứu và học tập lịch sử truyền thống tại Bảo tàng Công an nhân dân
Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện Ngoại giao - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tham quan, nghiên cứu và học tập lịch sử truyền thống tại Bảo tàng Công an nhân dân
bài viết khác