Hoạt động nổi bật
Giờ mở cửa - Tham quan miễn phí
Từ 08h00 đến 16h30 từ thứ Ba đến thứ Bảy (hàng tuần)
Số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Xem bản đồ
Đăng ký tham quan
Kết nối cộng đồng
Học viên lớp quốc phòng - an ninh Học viện Cảnh sát nhân dân tham quan, học tập tại Bảo tàng Công an nhân
Học viên lớp quốc phòng - an ninh Học viện Cảnh sát nhân dân tham quan, học tập tại Bảo tàng Công an nhân
bài viết khác