Hoạt động nổi bật
Giờ mở cửa - Tham quan miễn phí
Từ 08h00 đến 16h30 từ thứ Ba đến thứ Bảy (hàng tuần)
Số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Xem bản đồ
Đăng ký tham quan
Kết quả sau 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

Sáng 15-5, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị; 02 năm thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA, ngày 19-5-2018 của Bộ Công an và 03 năm thự chiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tuyến đến các điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước.


<Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội nghị>

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Tô Lâm khẳng định, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 04 của Bộ Công an và Cuộc vận động trong thời gian qua đã được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ chiến sỹ trong CAND tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND.

         Qua đó đã thể hiện vai trò “gương mẫu, đi đầu” của lực lượng Công an trong triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

<Các đại biểu dự Hội nghị>

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; 2 năm thực hiện Chỉ thị số 04 của Bộ Công an và 3 năm thực hiện Cuộc vận động đã nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của cấp ủy, thủ trưởng các cấp về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ. “Đa số cán bộ chiến sỹ trong CAND có lập trường chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; xuất hiện ngày càng nhiều những tậpthể, cá nhân tiêu biểu tậntụy “Vì Nhân dân phục vụ”; nhiều hình ảnh, nghĩa cử cao đẹp, nhân văn của lực lượng Công an được Nhân dân viết thư cảm ơn, khen ngợi; cấp ủy, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao” - Đại tướng Tô Lâm nêu rõ.

Báo cáo trung tâm tại hội nghị thể hiện, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 04 của Bộ Công an và Cuộc vận động đã đạt được nhiều ưu đim nối bật. Theo đó, về nhận thức, công an các đơn vị, địa phương xác định việc tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Sáu điều Bác Hồ dạy và Cuộc vận động có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND nên đã kịp thời ban hành nghị quyết lãnh đạo, chương trình hành động, xây dựng kế hoạch, lựa chọn đơn vị làm điểm; xác định nhiệm vụ trọng tâm, giao nhiệm vụ cho đoàn thể quần chúng làm nòng cốt trong t chức thực hiện. Công an các địa phương đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể quần chúng tham gia giám sát, ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an.

Đã tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã đạt tỷ lệ 95,6%; nêu cao vai trò gương mẫu của cấp ủy, người đứng đầu trong tu dưỡng, rèn luyện; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh, văn hóa ứng xử; nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

 Trong thực tiễn công tác và chiến đấu đã xuất hiện nhiều tấm gương anh dũng hy sinh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Từ năm 2016 đến năm 2019 đã có 36 đồng chí hy sinh, hơn 1.250 đồng chí bị thương, hơn 300 đồng chí bị phơi nhiễm HIV. Quý 1-2020, lực lượng CAND có 11 đồng chí hy sinh, 51 đồng chí bị thương trong thực hiện nhiệm vụ.

           Dưới sự điều hành của Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện Công an các đơn vị trực thuộc Bộ và Công an các tỉnh, thành phố đã có những tham luận chia sẻ cách làm hay trong thực hiện các Chỉ thị 05, 04 và Cuộc vận động để mang lại hiệu quả cao.
 

<Thượngtướng Nguyễn Văn Thành phát biểu kết luận Hội nghị>

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nhất trí với 7 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nội dung để Công an các đơn vị, địa phương tham khảo, nghiên cứu, thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp xác định thực hiện Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 04 và Cuộc vận động là một trong các giải pháp góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đề nghị Công an các đơnvị, địa phương cần đánh giá nghiêm túc những ưu điểm, hạn chế; tập trung công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện nghiêm việc nêu gương, nhất là cấp ủy, lãnh đạo đơn vị; chú trọng xây dựng các mô hình, phần việc, khẩu hiệu hành động dễ nhớ, dễ làm, phù hợp với từng lực lượng, đơn vị; xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy định về chuẩn mực, đạo đức, lối sống, tiêu chí văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp của từng lực lượng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hàng ngày. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện những đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả để biểu dương, nhân rộng; đồng thời chấn chỉnh, đề xuất xử lý kịp thời những đơn vị, cá nhân vi phạm, chưa chấp hành nghiêm những quy định của Bộ.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an đã trao tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 14 cá nhân, đại diện cho 95 tập thể và 108 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, Chỉ thị 04 và Cuộc vận động…

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích đã đạt được của lực lượng CAND trong thời gian qua.

<Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Bằng khen của Bộ Công an tặng
các tập thể, cá nhân tiêu biểu>

Bên cạnh đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cũng đề nghị Công an các đơn vị địa phương tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng kết quả “Gương mẫu, đi đầu” của lực lượng CAND đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Các báo, đài, trang thông tin điện tử của lực lượng Công an phản ánh đậm nét hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an tận tụy, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Đồng thời chủ động tuyên truyền, phản bác các thông tin xấu độc, nhất là những thông tin liên quan đến lực lượng Công an, chú ý thời điểm diễn ra Đại hội Đảng các cấp trong CAND…

Trước đó, tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (trụ sở Bộ Công an số 47 Phạm Văn Đồng, thành phố Hà Nội), Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự Hội nghị đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.


 
(Bài Thanh Hoa, ảnh Nguyễn Long)