Giờ mở cửa - Tham quan miễn phí
Từ 08h00 đến 16h30 từ thứ Ba đến thứ Bảy (hàng tuần)
Số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Xem bản đồ
Đăng ký tham quan
Khai mạc Triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua yêu nước
       Nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018) và kỷ niệm 70 năm ngày Người ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Cục lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua yêu nước”.
 
<Các đồng chí lãnh đạo cắt băng khai mạc triển lãm>
 
       Với hơn 200 tài liệu, hiện vật... triển lãm giới thiệu vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc khởi xướng, tổ chức và động viên toàn dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước.
Dưới sự chỉ đạo của Người, các phong trào Thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta qua các thời kỳ được duy trì rộng khắp, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam.
       Bên cạnh những hình ảnh, tư liệu lịch sử quý báu, triển lãm cũng giới thiệu các phong trào Thi đua yêu nước hiện nay gắn với các cuộc vận động như: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới, Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới,... Các phong trào này đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy những thành tựu đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 
<Phần trưng bày về Đại hội thi đua yêu nước lần thứ Nhất
với hình ảnh Bác Hồ ân cần hỏi chuyện em Trần Thị Thanh, 15 tuổi,
đại biểu nhỏ tuổi nhất tham dự Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua
và cán bộ gương mẫu lần thứ nhất, ngày 011/5/1952>

 
       Triển lãm còn góp phần tuyên truyền, giáo dục toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay; động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

       Triển lãm chia làm 3 phần: Thi đua kháng chiến và kiến quốc (1945- 1954); Thi đua xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954 - 1975) và Thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh (từ 1975 đến nay).

 


<Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu tham quan, nghe giới thiệu phần trưng bày triển lãm>

 
<Bài Khôi Nguyên - Ảnh Nguyễn Long>