Hoạt động nổi bật
Giờ mở cửa - Tham quan miễn phí
Từ 08h00 đến 16h30 từ thứ Ba đến thứ Bảy (hàng tuần)
Số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Xem bản đồ
Đăng ký tham quan
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
       Sáng ngày 12/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự, chỉ đạo Đại hội.
 

<Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự đại hội - ảnh Đỗ Hà>

       Dự đại hội có các đồng chí: nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an.
 

<Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ - Ảnh Nguyễn Đạt>

       Tham dự đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.  Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình.

       Dự đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, nguyên Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm, Bí thư Đảng ủy Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương và 344 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 63.000 đảng viên của Đảng bộ Công an Trung ương...

 <Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu tham dự Đại hội - Ảnh Nguyễn Long - Nguyễn Đạt>

       Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015- 2020; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

       Đại hội được tiến hành theo phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; chủ đề của đại hội là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

 

<Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an trung ương lần thứ VII - Ảnh Nguyễn Đạt>

       Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng ủy Công an Trung ương và lực lượng CAND.

       5 năm qua tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng và phức tạp; nhiều thời cơ thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen tác động đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước, điều hành của Chính phủ; sự phối hợp, hiệp đồng hiệu quả của Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; sự tin yêu, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân; với tinh thần "Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy trong CAND luôn kiên định vững vàng; quán triệt đúng đắn, kịp thời nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược về bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND. Trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, có ý nghĩa nổi bật, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

       Đại tướng Tô Lâm khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng trong 35 năm thực hiện công đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đất nước đang tiếp tục phát triển nhanh, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực.

       Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả nổi bật, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, với chế độ. Chính trị xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; uy tín, tiềm lực và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế và uy tín như ngày nay.

       Tuy nhiên, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng và phức tạp, tạo ra nhiều thuận lợi, thời cơ song cũng đặt ra những khó khăn, thách thức cho sự phát triển của đất nước. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội thời gian tới hết sức nặng nề, đòi hỏi Đảng bộ Công an Trung ương và các tổ chức đảng trong CAND phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao kết quả các mặt công tác Công an, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống, góp phần cùng toàn đảng, toàn quân, toàn dân giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vững mạnh, hiện đại.

       Để thực hiện tốt nhất những yêu cầu, nhiệm vụ, Đại tướng Tô Lâm đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội.

       Kết quả và sự thành công của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đóng góp vào thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

       Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng CAND phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, thống nhất, chủ động, bản lĩnh, sáng tạo, nhạy bén, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI đề ra. Thủ tướng đặc biệt biểu dương Đảng bộ Công an Trung ương trong việc gương mẫu đi đầu trong tinh gọn, tổ chức bộ máy và gương mẫu đi đầu trong việc làm trong sạch đội ngũ; khẳng định, việc tinh gọn bộ máy, tổ chức theo mô hình mới được đánh giá như một bước đột phá về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của lực lượng công an.

       Đảng bộ Công an Trung ương cũng đã gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

       Thủ tướng đề nghị, Đại hội cần thảo luận với tinh thần tự phê bình và phê bình cao, thẳng thắn, chân thành, cầu thị, phân tích sâu sắc hơn những hạn chế, khuyết điểm, nhất là những nguyên nhân chủ quan để tiếp tục sửa chữa, khắc phục và cảnh tỉnh, phòng ngừa có hiệu quả. Thủ tướng nhấn mạnh bài học dựa vào dân, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã từng nói “Công an của ta là công an nhân dân, vì dân mà phục vụ”.

       Trong nhiệm kỳ tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, lực lượng CAND cũng phải kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt đối với CAND; mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ công an phải thấm nhuần sâu sắc nhận thức còn Đảng là còn mình; tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân là bản chất và cội nguồn sức mạnh để lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ và bảo vệ Nhân dân.

 

<Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội - Ảnh Nguyễn Đạt>
 
       Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020; nêu rõ trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công an Trung ương đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, đạt và vượt  mục tiêu, yêu cầu đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI. Đảng bộ Công an Trung ương thực sự là Đảng bộ lãnh đạo toàn diện các mặt công tác công an.

 

<Thượng tướng Lê Quý Vương, trình bày dự thảo Báo cáo chính trị tại đại hội - Ảnh Nguyễn Đạt>

       Tại Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương Thứ trưởng Bộ Công an trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 

<Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm - Ảnh Nguyễn Đạt>
 
       Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an điều hành phần thảo luận góp ý các văn kiện của Đảng ủy Công an Trung ương, dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết...

 

<Thượng tướng Bùi Văn Nam điều hành phần thảo luận góp ý các văn kiện - Ảnh Nguyễn Đạt>
 
       Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 11 - 13/10/2020.

 <Các đại biểu tham quan trưng bày “Hoạt động tiêu biểu của Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020” - Ảnh Nam Phong>

       Trước đó, sáng 11/10, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên trù bị dưới sự chủ trì của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Trước khi tiến hành phiên trù bị, các đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.
 

<Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII do Đại tướng Tô Lâm làm trưởng đoàn đặt hoa và viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn - Ảnh Nguyễn Long>


<Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII do Đại tướng Tô Lâm làm trưởng đoàn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh- Ảnh Nguyễn Long>


<Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII chụp ảnh lưu niệm tại Phủ Chủ tịch- Ảnh Nguyễn Long>


 
 
<Tin: Đỗ Hà, ảnh Đỗ Hà, Nguyễn Long, Nam Phong, Nguyễn Đạt – Bảo tàng CAND>