Kỷ vật của tình quân dân trong kháng chiến

 

Kỷ vật của tình quân dân trong kháng chiến

 

          Bảo tàng Công an nhân dân tiếp nhận nhiều hiện vật quý của các tầng lớp nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trong số đó có nhiều hiện vật là những vật dụng rất đỗi bình thường, giản dị, mộc mạc. Đó là những vật dụng thường ngày trong đời sống sinh hoạt của những người dân quê nhưng trong nó đã ghi dấu ấn của cả một giai đoạn lịch sử hào hùng, chứa đựng tình quân dân sâu nặng.
 


<ảnh Bảo tàng CAND>


          Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nhân dân đã dùng chính những vật dụng sinh hoạt hàng ngày để nuôi giấu cán bộ hoạt động trong vùng địch tạm chiếm như: Ốp giỏ mây của gia đình chị Nguyễn Thị Khuyên, xã Hùng Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, chị đã dùng chiếc ốp giỏ mây này để hóa trang khi chuyển giao hồ sơ, tài liệu mật qua vùng địch kiểm soát phục vụ công tác của các chiến sĩ Công an; Tù và nhân dân xã Yên Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên sử dụng để báo hiệu khi có địch đi càn ở những vùng bị địch tạm chiến trong kháng chiến chống thực dân Pháp; Nồi đồng của gia đình ông Lê Văn Nghĩa, ở xóm Vĩnh Yên, xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã dùng nấu cơm cho các chiến sĩ Công an kháng chiến. Đến kháng chiến chống Mỹ, ông lại dùng nấu cơm giúp đỡ cho các đồng chí cán bộ huyện đi công tác qua đây…

<ảnh Bảo tàng CAND>


<ảnh Bảo tàng CAND>

 
          Những hiện vật ấy, sau khi đã tham gia và chứng kiến những sự kiện lịch sử,  giờ đây được đưa về lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng CAND. Bản thân mỗi hiện vật chứa đựng trong nó những yếu tố nội sinh mạnh mẽ, có tác dụng giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, lòng tự hào đối với cán bộ, chiến sỹ, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Thời gian qua đi, chiến tranh qua đi nhưng những hiện vật đó còn sống mãi với thời gian bởi nó là những vật chứng quý giá, minh chứng sống động cho tình quân dân – yếu tố quan trọng quyết định thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta..

 

<Bảo tàng Công an nhân dân>

 
 

bài viết khác