Hoạt động nổi bật
Giờ mở cửa - Tham quan miễn phí
Từ 08h00 đến 16h30 từ thứ Ba đến thứ Bảy (hàng tuần)
Số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Xem bản đồ
Đăng ký tham quan
Kỷ yếu “Bảo tàng Công an nhân dân - 50 năm một chặng đường phát triển (1967-2017)”
       Ngày 15/6/2017, Bảo tàng Công an nhân dân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (15/6/1967-15/6/2017). Để ghi nhận và tôn vinh những cống hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân viên Bảo tàng Công an nhân dân qua các thời kỳ, Viện Lịch sử Công an xuất bản cuốn sách “Bảo tàng Công an nhân dân - 50 năm một chặng đường phát triển (1967-2017)”. Cuốn sách giới thiệu những bài viết, hình ảnh tư liệu quý về quá trình xây dựng, phát triển của Bảo tàng Công an nhân dân; qua đó, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, động viên cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của các thế hệ đi trước để xây dựng Bảo tàng ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 

       Trải qua nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, Bảo tàng Công an nhân dân đã thực sự trở thành một địa chỉ quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an và nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Bảo tàng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của một thiết chế văn hóa, xứng đáng là cơ quan đầu ngành về khoa học và nghiệp vụ bảo tàng của lực lượng CAND, góp phần quan trọng trong nhiệm vụ giữ gìn và phát huy những giá trị di sản văn hóa Công an nhân dân.

Cuốn sách gồm 3 phần:

       Phần I. Bảo tàng Công an nhân dân 50 năm một chặng đường phát triển
       Phần II. Một số hình ảnh về quá trình xây dựng và phát triển của Bảo tàng Công an nhân dân.
       Phần III. Bảo tàng Công an nhân dân những dấu ấn ký ức và hợp tác
Cuốn sách được nhà xuất bản CAND xuất bản năm 2017./. 
<Bảo tàng Công an nhân dân>