Hoạt động nổi bật
Giờ mở cửa - Tham quan miễn phí
Từ 08h00 đến 16h30 từ thứ Ba đến thứ Bảy (hàng tuần)
Số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Xem bản đồ
Đăng ký tham quan
Nâng cao chất lượng nghiên cứu lịch sử và bảo tàng truyền thống Công an nhân dân
        Ngày 07/6/2019 Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BCA-X11 ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác khoa học lịch sử, bảo tàng truyền thống công an nhân dân.

        Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì hội nghị. Tham dự tại đầu cầu TP. Hồ Chí Minh có đồng chí Thiếu tướng Đỗ Lê Chi, Cục trưởng cục Khoa học chiến lược và Lịch sử Công an.

        Hội nghị đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện trên các mặt công tác khoa học lịch sử, bảo tàng truyền thống Công an nhân dân.

        Các tham luận tại Hội nghị đã phân tích làm rõ thêm những kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế trong công tác khoa học lịch sử, bảo tàng truyền thống Công an nhân dân. Đồng thời, thảo luận và đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác khoa học lịch sử, bảo tàng truyền thống Công an nhân dân trong thời gian tới.

        Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, công tác nghiên cứu lịch sử, bảo tàng truyền thống thời gian qua đã giải quyết cơ bản những vấn đề lịch sử CAND thời kỳ chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước; bước đầu quan tâm nghiên cứu, tổng kết lịch sử CAND thời kỳ đổi mới. Qua đó nêu cao nhận thức, củng cố niềm tin và tăng thêm lòng tự hào của cán bộ, chiến sỹ, các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế về truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an; cung cấp luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn đề ra các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới. 

        Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương những thành tích kết quả đã đạt được trong công tác khoa học lịch sử, bảo tàng truyền thống CAND trong thời gian qua. Để công tác nghiên cứu khoa học lịch sử, bảo tàng truyền thống CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác nghiên cứu lịch sử và bảo tàng truyền thống đối với việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của các cấp ủy đảng. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lịch sử, mỗi sản phẩm nghiên cứu phải có giá trị khoa học, giá trị thực tiễn cao, rút ra bài học kinh nghiệm.

        Thường xuyên chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục lịch sử truyền thống lực lượng CAND cho cán bộ, chiến sỹ. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, chất lượng giảng dạy và học lịch sử Công an ở các trường CAND. Nghiên cứu quy hoạch, xây dựng, đổi mới nội dung, hình thức trong trưng bày Bảo tàng CAND theo hướng hiện đại, từng bước áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ trong trưng bày, xứng đáng là bảo tàng cấp Quốc gia. Tăng cường công tác phối hợp nghiên cứu, chia sẻ thông tin khoa học lịch sử Công an với các cơ quan nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học trong và ngoài ngành Công an; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm, tiếp thu tri thức và công nghệ tiên tiến phục vụ trong công tác khoa học lịch sử và bảo tàng truyền thống CAND.

 

<
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị>


<Các đại biểu tham dự Hội nghị>


<Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao bằng khen của Bộ Công an cho các đơn vị có thành tích xuất sắc>

 
<Bài Nam Phong - Ảnh Nguyễn Long>