Phim tư liệu triển lãm Kỷ vật lịch sử CAND - Dấu ấn thời gian