Hoạt động nổi bật
Giờ mở cửa - Tham quan miễn phí
Từ 08h00 đến 16h30 từ thứ Ba đến thứ Bảy (hàng tuần)
Số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Xem bản đồ
Đăng ký tham quan
Quán triệt kết quả Hội nghị Văn hóa, Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Ngày 08/3/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt kết quả Hội nghị Văn hóa, Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; báo cáo chuyên đề về tình hình thế giới hiện nay; quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương về nâng cao chất lượng công tác văn hóa, văn nghệ đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt Công an các đơn vị, địa phương.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị thừa ủy quyền chủ trì Hội nghị.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng đến Hội trường Bộ Công an, số 44 Yết Kiêu, thành phố Hà Nội và điểm cầu trực tuyến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quán triệt kết quả Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị nhằm quán triệt, thông tin sâu hơn, giúp cán bộ lãnh đạo chủ chốt Công an các đơn vị, địa phương có nhận thức đầy đủ hơn các quan điểm, đường lối văn hóa đối ngoại trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; những vấn đề nổi lên về tình hình thế giới hiện nay; kịp thời phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp.

Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương về nâng cao chất lượng công tác văn hóa, văn nghệ đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quán triệt kết quả Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng chí PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao quán triệt kết quả Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và báo cáo chuyên đề về tình hình thế giới hiện nay; Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương về nâng cao chất lượng công tác văn hóa, văn nghệ đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao quán triệt kết quả Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và báo cáo chuyên đề về tình hình thế giới hiện nay

 


<Theo bocongan.gov.vn>