Giờ mở cửa - Tham quan miễn phí
Bảo tàng tạm thời đóng cửa vì dịch Covid-19
Số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Xem bản đồ
Đăng ký tham quan
Sưu tập hiện vật