Hoạt động nổi bật
Giờ mở cửa - Tham quan miễn phí
Từ 08h00 đến 16h30 từ thứ Ba đến thứ Bảy (hàng tuần)
Số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Xem bản đồ
Đăng ký tham quan
Tăng cường phối hợp với các tỉnh uỷ, thành uỷ về công tác đảng, công tác chính trị
Ngày 7/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội thảo Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Công an Trung ương với các tỉnh uỷ, thành uỷ về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ và CTCT) đối với công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo. Cùng dự có đồng chí Cao Văn Thống, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; đại diện các vụ chức năng của Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an. Tại các điểm cầu trực tuyến có sự tham dự, chủ trì của các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư, Phó Bí thư Thường trực tỉnh uỷ, thành uỷ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…
 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh vai trò quan trọng của cấp uỷ địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng, góp phần quan trọng trong việc phát huy chất lượng, hiệu quả CTĐ, CTCT ở Công an địa phương. Để cuộc hội thảo diễn ra và đạt hiệu quả, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị các đại biểu làm sáng tỏ hơn nữa giữa lý luận và thực tiễn mang tính khoa học nhằm luận giải, chứng minh về những thực trạng đã và đang diễn ra; đồng thời, chỉ ra nguyên nhân, kinh nghiệm, trải nhiệm, dự báo, giải pháp, biện pháp có tính khả thi, hiệu quả như mong muốn.

 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại hội thảo.

Đề dẫn hội thảo do Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng CTĐ và CTCT trình bày nêu rõ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả CTĐ và CTCT trong công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là vấn đề rất quan trọng để xây dựng đảng bộ, xây dựng lực lượng công an các tỉnh, thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Chất lượng CTĐ và CTCT trong công an các tỉnh, thành phố phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó sự lãnh đạo trực tiếp của các tỉnh ủy, thành ủy.

Sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương là nhân tố rất quan trọng, bảo đảm CTĐ và CTCT trong Công an tỉnh, thành phố luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng lãnh đạo CAND tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, luôn hoạt động đúng định hướng, quan điểm, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy Công an Trung ương và đạt kết quả thiết thực. Chính vì vậy, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo CTĐ và CTCT đối với công an tỉnh, thành phố là rất cần thiết.

 

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ Ban Bí thư giao, Đảng ủy Công an Trung ương đã chủ động thành lập Tổ biên tập xây dựng dự thảo Đề án và Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo CTĐ và CTCT đối với Công an tỉnh, thành phố. Dự thảo Đề án và Quy chế lần đầu được nghiên cứu, xây dựng, có nhiều nội dung mới cả về lý luận và thực tiễn; đồng thời, phải quán triệt nghiêm túc Điều lệ Đảng, các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị.

Tại hội thảo, với tinh thần khoa học, thẳng thắn, trách nhiệm, Đảng ủy Công an Trung ương đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, thực tiễn của các đại biểu. Trong đó tập trung làm rõ về cơ sở lý luận, thực tiễn và sự cần thiết của sự phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo CTĐ và CTCT đối với công an tỉnh, thành phố; tình hình, kết quả công tác phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo CTĐ và CTCT đối với công an tỉnh, thành phố trong nhiệm kỳ 2015-2020; nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và phương pháp phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo CTĐ và CTCT đối với công an tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, các đại biểu các tỉnh ủy, thành ủy đã chia sẻ những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ ở địa phương.

 

Hội thảo được tổ chức trực tuyến đến các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương.

Tham luận tại hội thảo, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục CTĐ và CTCT khẳng định, những năm qua, CTCT tư tưởng trong CAND đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, để tăng cường, nâng cao chất lượng CTCT tư tưởng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, cần nâng cao nhận thức của cấp uỷ, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp và cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của CTCT tư tưởng. Công an các cấp phải gương mẫu thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm, nói đúng, làm quyết liệt, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung, kiên quyết bảo vệ cái đúng, phê phán cái sai. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng, bảo đảm tính Đảng, tính khoa học, tính chiến đấu, tính thực tiễn kịp thời, hiệu quả, phù hợp với đối tượng. Tăng cường phối hợp giữa Đảng uỷ Công an Trung ương với các tỉnh uỷ, thành uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo CTĐ, CTCT đảm bảo hoạt động CTCT tư tưởng ở công an các địa phương được thực hiện thường xuyên, liên tục, đúng định hướng và đạt hiệu quả thiết thực.  

Để thực hiện hiệu quả hơn sự phối hợp giữa Thành uỷ với Đảng uỷ Công an Trung ương về lãnh đạo CTĐ đối với Công an thành phố Hải Phòng, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hải Phòng kiến nghị, Đảng uỷ Công an Trung ương nghiên cứu xây dựng và sớm đề xuất Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành quy chế phối hợp. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ hơn với tỉnh uỷ, hành uỷ trong việc hướng dẫn thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định… của Trung ương liên quan đến cấp uỷ Công an các địa phương, nhất là các quy định liên quan đến hoạt động CTĐ và chế độ chính sách của cán bộ, chiến sĩ CAND.

Đánh giá công tác phối hợp giữa Đảng uỷ Công an Trung ương và Tỉnh uỷ Lâm Đồng trong CTĐ và CTCT nói chung và công tác quần chúng ở Công an tỉnh Lâm Đồng nói riêng thời gian qua có nhiều thuận lợi, đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lâm Đồng đề nghị, sau khi có quy chế phối hợp, các cơ quan tham mưu của Đảng uỷ Công an Trung ương và tỉnh uỷ, thành uỷ phải thường xuyên có sự trao đổi, thông tin định kỳ, đánh giá kết quả công tác phối hợp, từ đó kịp thời tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc… để việc thực hiện công tác phối hợp trong thời gian tới đạt chất lượng và hiệu quả.

 

Trung tướng Mai Văn Hà tham luận tại hội thảo.​​​​

Tham luận về công tác đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch, xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng CAND, Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND kiến nghị, thời gian tới, để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục các hạn chế trong công tác này, cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lan tỏa các tấm gương người tốt việc tốt, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường, quan điểm, tư tưởng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, nhất là đội ngũ tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Tổng kết hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, 92 văn bản góp ý được gửi về, trong đó có 15 ý kiến được các đại biểu tham luận trực tiếp tại hội thảo rất có giá trị, bám sát chủ đề và đề cương hội thảo. Đây là những ý kiến sâu sắc và xác đáng trên cả phương diện lý luận, thực tiễn và khoa học thông qua nghiên cứu chuyên sâu, kinh nhiệm, trải nghiệm mà có được. Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trân trọng cảm ơn ý kiến của các đại biểu và giao Tổ biên tập giúp việc soạn thảo có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ, lựa chọn tiếp thu tối đa, kịp thời bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện văn bản.


 

<Theo cand.com.vn>

 
tin tức cùng chuyên mục