Hoạt động nổi bật
Giờ mở cửa - Tham quan miễn phí
Từ 08h00 đến 16h30 từ thứ Ba đến thứ Bảy (hàng tuần)
Số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Xem bản đồ
Đăng ký tham quan
Tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật cho lãnh đạo cấp Cục, lãnh đạo Công an các địa phương
      Ngày 18-10, tại Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an tổ chức Lễ khai mạc lớp tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật cho lãnh đạo cấp Cục, lãnh đạo Công an các địa phương trong CAND năm 2018, khu vực phía Bắc.


<Các đại biểu dự buổi lễ và học viên lớp học>

      Thiếu tướng Đào Gia Bảo khẳng định việc tập huấn và tăng cường kiểm tra việc chấp hành điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật là rất cần thiết. Đồng thời, thông qua tập huấn sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng thực hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác điều lệnh CAND tốt hơn.

      Để khắc phục những bất cập, tồn tại, hạn chế, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị đã tham mưu cho Bộ Công an nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và hợp nhất 4 Thông tư quy định về điều lệnh CAND (Thông tư: 17, 18, 19 và 37).

      Cục đã xin ý kiến của Công an các đơn vị, địa phương và bước đầu hoàn chỉnh 3 Thông tư mới quy định về điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ và nghi lễ CAND để đưa ra tập huấn, tiếp tục lấy ý kiến, sau đó sẽ hoàn chỉnh báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Bộ, trình Bộ trưởng duyệt, ký ban hành để thực hiện.

 

<Theo cand.com.vn>