Hoạt động nổi bật
Giờ mở cửa - Tham quan miễn phí
Từ 08h00 đến 16h30 từ thứ Ba đến thứ Bảy (hàng tuần)
Số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Xem bản đồ
Đăng ký tham quan
Thông báo kết quả tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nội dung, kết quả Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
       Chiều 04/1/2021 tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị thông báo kết quả tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nội dung, kết quả Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ hội trường Bộ Công an đến các điểm cầu của công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện, học viện, các trường CAND. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị chủ trì hội nghị.
 

<Toàn cảnh hội nghị>

       Tại hội nghị, PGS, TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung chuyên đề về kết quả tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nội dung, kết quả Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
 

<PGS, TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 14, khóa XII>

       PGS, TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã nêu rõ việc xây dựng báo cáo chính trị đã được các cấp ủy chú trọng, đầu tư nhiều công sức với cách làm khoa học và thái độ nghiêm túc, tập hợp được trí tuệ của nhiều cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân. Công tác nhân sự đại hội có nhiều đổi mới, đã chú ý phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả các khâu, góp phần nâng cao chất lượng nhân sự cấp ủy các cấp và chuẩn bị cho nhân sự Trung ương. Những hiện tượng vận động, tranh thủ phiếu bầu cơ bản được khắc phục, tình trạng chạy chức, chạy quyền, cục bộ, địa phương, lợi ích nhóm đã giảm hẳn. Các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chất lượng cơ bản được bảo đảm. Tỷ lệ cấp ủy viên là nữ, người dân tộc thiểu số nhìn chung cao hơn nhiều so với các nhiệm kỳ trước.

       Mặt khác, PGS, TS Nguyễn Viết Thông cũng đề cập đến những hạn chế và khuyết điểm, phân tích sâu sắc nguyên nhân, bài học và những giải pháp khắc phục. Các cấp ủy, tổ chức đảng nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện và ban hành các văn kiện của đại hội. Phân công, bố trí, sắp xếp cán bộ theo phương án nhân sự đã được duyệt; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, quan tâm chế độ, chính sách đối với cán bộ không tái cử theo quy định; chủ động, tiếp tục phòng ngừa kiểm soát có hiệu quả đại dịch Covid-19, tích cực khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của Nhân dân những nơi bị ảnh hưởng của bão, lũ. Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đối ngoại quan trọng.

       Đồng thời tiếp tục quán triệt, tuyên truyền về những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIII của Đảng; về những thành tựu nổi bật của đất nước qua 35 năm đổi mới, của nhiệm kỳ Đại hội XII và thành công của đại hội đảng bộ các cấp; khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước cường thịnh và hạnh phúc; chủ động, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phản động của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và Đại hội XIII của Đảng.


 
<Tin Bích Vân, ảnh Nguyen Long - Bảo tàng CAND>