Thư khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với xã Quang Chiểu, Mường Lát, Thanh Hóa
Thư khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với
xã Quang Chiểu, Mường Lát, Thanh Hóa
 
              Thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dân là chủ thể hành động, chủ thể sáng tạo xây dựng và bảo vệ an ninh trật tự, chứ không phải là một công cụ, phương tiện để sử dụng. Lực lượng công an đã xác định: nhân dân là nền tảng của sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, cần phải đoàn kết nhân dân "tổ chức và giáo dục nhân dân, làm cho mọi người hiểu rõ phòng gian là nhiệm vụ chung của công dân, là một công việc ái quốc" thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cho nhân dân trước âm mưu và thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm. Lực lượng Công an nhân dân luôn đánh giá rất cao sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói chung và sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự nói riêng. Nhân dân không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ tuyệt đối mà còn là lực lượng to lớn quyết định sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.
 
 
<ảnh Bảo tàng CAND>
 
              Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Công an nhân dân đã tổ chức phong trào quần chúng góp phần bảo vệ an ninh khu giải phóng, phục vụ công tác nắm tình hình, tổ chức công tác liên lạc giao liên…với các hình thức như tổ chức nhân dân thực hiệnphong trào "Phòng gian bảo mật", "Ba phòng, ba không", "Ngũ gia liên bảo”,... Nội dung tuyên truyền giáo dục cho nhân dân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn hoạt động của địch để nâng cao cảnh giác cách mạng; giáo dục nhân dân thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, làm cho nhân dân tích cực chủ động tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự.
 
              Kế thừa các phong trào quần chúng trong kháng chiến chống Pháp, trong kháng chiến chống Mỹ, lực lượng công an tiếp tục phát động hoạt động quần chúng dưới nhiều hình thức, phong trào hiệu quả: “Bảo mật phòng gian” trong các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp; phong trào “Bảo vệ trị an” trong nhân dân,… Năm 1963, để kịp thời động viên cán bộ, nhân dân các xã có nhiều thành tích trong phong trào bảo vệ trị an, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng Bằng khen cho các xã Yên Phong (Ninh Bình), Hưng Khánh (Yên Bái), Thanh Bình (Lào Cai) và Quang Chiểu (Thanh Hóa). 
 
              Đặc biệt với xã Quang Chiểu (Mường Lát, Thanh Hóa), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ghi rõ trong thư khen:“Đối với dân trở thành vườn hoa, đối với địch trở thành hầm chông… Tại sao các xã khác không làm được…”
 
              Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ giáo dục tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân mà còn chỉ ra phương pháp công tác của CAND là phải đi đúng đường lối quần chúng; phải biết dựa vào dân, biến sức mạnh của nhân dân thành sức mạnh của mình. Mọi hoạt động của công an chỉ thành công nếu biết dựa vào dân, nhân dân che chở, giúp đỡ công an hoàn thành tốt nhiệm vụ phát huy sức mạnh của nhân dân trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự./.
 
 
(Bảo tàng Công an nhân dân)
bài viết khác