Giờ mở cửa - Tham quan miễn phí
Bảo tàng tạm thời đóng cửa vì dịch Covid-19
Số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Xem bản đồ
Đăng ký tham quan
TIN TỨC - SỰ KIỆN Trải qua gần 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã lập nên những chiến công vẻ vang, góp phần to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Những di vật, kỷ vật gắn liền với những chiến công, những con người đang còn hiện hữu trên khắp mọi vùng miền