Hoạt động nổi bật
Giờ mở cửa - Tham quan miễn phí
Từ 08h00 đến 16h30 từ thứ Ba đến thứ Bảy (hàng tuần)
Số 1 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Xem bản đồ
Đăng ký tham quan
Tổng kết 30 năm công tác công an thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo
       Chiều 12-11, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm công tác công an thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo. Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Ðại tướng Tô Lâm, Bí thư Ðảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Ðảng, Chánh Văn phòng Trung ương Ðảng.
 

<Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tới dự và chỉ đạo Hội nghị>

       Tại Hội nghị, đại biểu đã nghe Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày Báo cáo tổng kết 30 năm công tác công an thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo, đại biểu tại Hội nghị đã phát biểu tham luận, tập trung làm rõ kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Cũng tại Hội nghị đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Các tổ chức tôn giáo được công nhận cơ bản hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo trong đời sống xã hội. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo có những tiến bộ; hệ thống pháp luật ngày càng được hoàn thiện; hệ thống chính trị, an ninh, quốc phòng, thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân vùng có đạo được củng cố, tăng cường hoạt động đối ngoại về tôn giáo từng bước được mở rộng. Với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; không ngừng đổi mới tư duy, chú trọng công tác nắm tình hình, chủ động phối hợp tham mưu với Đảng Nhà nước...

       Trong thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác Công an thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo, trong đó nhấn mạnh vai trò của công tác vận động quần chúng, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, địa phương trong thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo. Đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu các cấp, các ngành, lực lượng Công an quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ thực hiện công tác tôn giáo nói chung, công tác bảo đảm an ninh trong tôn giáo nói riêng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, luôn nêu cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật công tác, không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức về mọi mặt, nắm vững và thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; luôn phấn đấu, rèn luyện tác phong công tác, tâm huyết trong công việc, thực sự gương mẫu trong cuộc sống và công tác… Qua đó rút ra bài học kinh nghiệm, góp ý bổ sung, hoàn thiện phương hướng công tác Công an thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo trong thời gian tới.

       Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, khẳng định: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, 30 năm qua tình hình tôn giáo ở nước ta có rất nhiều thay đổi. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, bình đẳng giữa các tôn giáo được quan tâm, tôn trọng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, đồng bào có đạo yên tâm, phấn khởi, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được cải thiện, có những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

<Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị>
 
       Phát biểu tổng kết hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn và tiếp thu, đồng thời chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương quán triệt thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư. Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các ban, bộ, ngành, lãnh đạo các địa phương trong suốt 30 năm lực lượng Công an thực hiện đường lối của Đảng về công tác tôn giáo. Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội nói chung và bảo đảm an ninh trong tôn giáo.

 

<Đại biểu tham dự hội nghị>
 
       Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận những chiến công, thành tích và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an để tiếp tục thực hiện có hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo thời gian tới.

 

<Tin Thanh Hoa, ảnh Mai Loan - Bảo tàng CAND>