Tổng kết công tác đảng và trao Giải Búa Liềm Vàng trong CAND năm 2023
       Sáng ngày 25/12/2023, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị Công tác đảng năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 trong Đảng bộ Công an Trung ương. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. 

           Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an; Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; thành viên Ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an

             Hội nghị đã tập trung đánh giá công tác đảng năm 2023 của các cấp ủy đảng, các cấp trong Đảng bộ CATW và thống nhất nhận định: Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, thường xuyên về mọi mặt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là của đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Chủ tịch nước và đồng chí Thủ tướng Chính phủ tham gia Đảng ủy; sự phối hợp, hỗ trợ, hiệp đồng thường xuyên, hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương; cấp ủy, chính quyền các địa phương; Đảng ủy CATW và các cấp ủy trong Đảng bộ CATW đã phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, khắc phục mọi khó khăn; có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo; chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân… 

             Đồng thời có nhiều kiến nghị với Đảng, Nhà nước và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp tiếp tục xây dựng Đảng bộ CATW thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu cả về tư tưởng, tổ chức và đạo đức, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự.
 

             Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, năm 2024, Đảng ủy CATW sẽ tiếp tục lãnh đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII, kết quả các mặt công tác sẽ cao hơn năm 2023. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và hoạt động của lực lượng Công an nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ CATW, của các tổ chức đảng trong Công an nhân dân. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn để xây dựng, phát triển đất nước.

           Để hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra, đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu: Các cấp ủy rà soát lại các mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ mình. Chủ động phối hợp tốt với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý thật nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trước hết ngay trong chính nội bộ Công an nhân dân. Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 05 của Chính phủ và các đề án thành phần đã được phê duyệt; tích cực chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng…
 
<Các đại biểu tham dự Hội nghị>
 
             Tại Hội nghị, Đảng ủy CATW đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng và Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng “Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII năm 2023 trong Công an nhân dân”.
 
             Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII – năm 2023 do Ban Tổ chức Trung ương phát động, ngày 12/4/2023, Đảng uỷ Công an Trung ương đã ban hành Kế hoạch về tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2023 trong CAND. Với sự vào cuộc tích cực của cấp uỷ Đảng, Công an các đơn vị, địa phương, giải năm nay tiếp tục nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo CBCS trong toàn lực lượng.

              Sau gần 8 tháng triển khai, Ban Tổ chức đã nhận được 420 tác phẩm dự thi từ 61 Công an đơn vị, địa phương. Các tác phẩm dự thi gửi về Ban Tổ chức đều là những tác phẩm báo chí được đăng tải trên hệ thống báo chí ở Trung ương và địa phương; được đầu tư nghiêm túc, công phu với các tuyến bài dài kỳ tập trung đề cấp đến nhiều vấn đề thời sự trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Cụ thể như: về kết quả triển khai Nghị quyết số 12/NQ-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; công tác phòng, chống tham nhũng, nạn quan liêu thiếu trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên; hiệu quả từ chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã… Năm nay, giải có sự tham gia của các đơn vị nghiệp vụ, trực tiếp chiến đấu trong lực lượng Công an (mặc dù không có chuyên môn về báo chí nhưng có nhiều bài chất lượng); một số bài dự thi của các tác giả đang công tác tại Công an các huyện, thị xã cho thấy sự quan tâm nhiều hơn đến nhiệm vụ tuyên truyền triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng tại địa bàn cơ sở.

           Các đơn vị báo chí CAND tiếp tục đóng vai trò xung kích, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền với nhiều tác phẩm dự thi có nội dung không chỉ bó hẹp trong chủ đề về lực lượng Công an mà còn đề cập đến công tác tổ chức cán bộ, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; kết quả triển khai các chỉ thị, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch… được dư luận quan tâm.

          Ban Tổ chức đã chấm, xét chọn và báo cáo lãnh đạo Bộ trao 28 giải cho các tác phẩm xuất sắc. Ngày 22/12, lãnh đạo Bộ Công an đã ký quyết định tặng Bằng khen của Bộ Công an cho 18 tác giả, nhóm tác giả được giải cao gồm 4 giải A, 6 giải B và 8 giải C. 
 
<Bộ trưởng Tô Lâm trao bằng khen tặng các tác giả đạt giải A và chúc mừng các tác giả đạt giải B, C>
 
<Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen tặng các tác giả, nhóm tác giả
đạt giải B>

<Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen tặng các tác giả, nhóm tác giả
 đạt giải C>

 
<Tin: Đỗ Hà, ảnh: M.Hoa>