Triển lãm, ra sách về cuộc đời và sự nghiệp đồng chí Trần Quốc Hoàn
Theo antv